Israeli and European Youth Exchanges

משלחות שתצאנה לחו”ל במהלך קיץ-סתיו 2010

Name of city

עיר היעד

Dates

תאריך השהייה בחו”ל

Available places

מקומות שנותרו

Ages

גילאים

Total Price

מחיר כולל

Amsterdam-Germany

אמסטרדם-גרמניה

20 -31.8.2010

11 ימים

4

תיכוניסטים

Please contactfor price

צרו קשר לקבלת פרטים

Munich-Bavaria

מינכן-גרמניה

10 -20.7.2010

11 ימים

2

תיכוניסטים

Please contact for price

צרו קשר לקבלת פרטים

Dortmund - Hamburg - Germany

דורטמונד - המבורג -גרמניה

13 -24.8.2010

12 days/ימים

סגור - מלא

תיכוניסטים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Dortmund -Germany

דורטמונד -גרמניה

2 –12.7.2010

11 ימים

סגור - מלא

תיכוניסטים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Prague -Dresden - Sacsony

פראג - דרזדן - סכסוניה

27.7-8.8.2010

12 ימים

4

תיכוניסטים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Leipzig - Berlin

ליפציג-ברלין

18 -26.8.2010

10ימים

5

צעירים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Leipzig - Berlin

ליפציג-ברלין

התאריך עוד לא נקבע

11 ימים

13

תיכוניסטים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Izmir - Turkey

איזמיר – טורקיה

התאריך עוד לא נקבע

7 ימים

4

צעירים

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

Vilna – Lithuenia

וילנה-ליטא

התאריך עוד לא נקבע

7 ימים

4

מיועד לצעירים בתחום התיאטרון

Please contact forprice

צרו קשר לקבלת פרטים

יתכנו שינויים בלו”ז הטיסות, מותנה בחברות התעופה. המחיר כולל הכל, להוציא ביטוח שהוא באחריות המשתתף,לנרשמים עד סוף מאי 2010. בעת ההרשמה יש לשלם 1000 ש”ח. סכום זה יהוה חלק מהמחיר הכולל והוא יוחזר עד חודשים ממועד הטיסה המתוכננת למעט דמי רישום ע”ס 80 ש”ח. גמר התשלומים חייב להתבצע עד חודש לפני הטיסה. תוכנית מפורטת תימסר-תישלח בדואר אלקטרוני לכל נרשם